Chcąc transportować paliwa płynne takie jak benzyna, ropa, olej opałowy, nafta oraz płynny gaz musimy przestrzegać wielu norm, z kilku powodów. Przede wszystkim nieodpowiedni transport sprowadza bezpośrednie zagrożenie na otoczenie pojazdu, ponieważ w kontakcie z powietrzem, substancje te stają się łatwopalne i grożą wybuchem, przez co są szczególnie niebezpieczne.

Drugą ważną kwestią jest ich toksyczność. Wydostanie się paliw do gleby, zatruwa ją, a wraz z nią organizmy żywe. Dlatego w przypadku wycieków, strażacy dbają o ich neutralizację. Dlatego przed samym transportem, tak jak czyni to firma Mega specjalizująca się w tego rodzaju przewozie, należy bardzo dokładnie sprawdzić stan techniczny pojemnika, a także pojazdu.

Musimy pamiętać, że paliwa lane są ciśnieniowo, przez co zbiornik o wadliwej, osłabionej czy uszkodzonej konstrukcji, skutkuje wyciekiem. Należy także pamiętać, aby nigdy nie nalewać paliwa „pod korek”. Pozostawiona przestrzeń zostanie zagospodarowana przez ciecz, której objętość wraz ze zmianą temperatury, potrafi się zwiększać.

Transport różnymi drogami

Paliwa płynne transportuje się różnymi drogami. Popularnym i tanim środkiem transportu jest kolej. Przed załadunkiem uziemia się zbiornik, aby uchronić przed ewentualnymi skutkami wybuchu. Paliwa przewozi się je w różnych wagonach zależnie od rodzaju surowca. Ropę naftową oraz paliwa transportuje się w wagonach cysternowych o oznaczeniu Z. Cystern Zaes używa się przewozu ropopochodnych produktów ciężkich, a typy Zas do przewodu lekkich produktów ropopochodnych. Wszystkie zbiorniki są wykonane ze stali.

Drogą morską transport odbywa się z wykorzystaniem statków takich jak chemikaliowce, gazowce, tankowce i zbiornikowce, na które systemami przewodów, rur i z użyciem pomp, ładuje się paliwa. W trakcie transportu nieustannie kontrolowane jest ciśnienie wewnątrz zbiornika oraz temperatura panujące w jego wnętrzu.

Transport paliw pojazdami samochodowymi odbywa się przez użycie cystern, zgodnych z umową ADR, która uwzględnia klasyfikację paliw płynnych i dopuszcza je do transportu. Przewóz odbywa się w dopuszczonych do ruchu, odpowiednio oznakowanych pojazdach mających ważne badania, a także posiadających odpowiednie wyposażenie jak gaśnice proszkowe. Do przewozu niezbędne są dokumenty transportowe, a sam kierowca powinien posiadać odpowiednie świadectwa i potrzebne zezwolenia. Cysterna musi być w stanie nienagannym, bez pęknięć, dziur oraz pozostałości paliwa na jej powierzchni, musi być szczelna i odpowiednio oznakowana, w sytuacji, gdy nie jest wyczyszczona. Obowiązek jej czyszczenia spoczywa na odbiorcy. Cysterna musi być użytkowana zgodnie z jej możliwościami, szczególnie gdy chodzi o maksymalne dopuszczalne napełnienie. Musi posiadać odpowiednie nalepki ostrzegawcze i posiadać aktualne badania techniczne. Tylko w ten sposób możliwy jest bezpieczny transport, tak dla kierowców, jak i środowiska, zgodny z normami wyznaczonymi prawem, dotyczącymi przewozu paliw różnymi drogami.

Jakie paliwa są wykorzystywane w lotnictwie? Przeczytaj na naszym blogu

One Response to Jak transportować paliwa płynne zgodnie z przepisami?
  1. […] Jak transportować paliwa płynne zgodnie z przepisami? Przeczytaj na naszym blogu […]

Comments are closed.


[top]