Handel paliwowy w Polsce to rozwinięty sektor gospodarki, który pozwala na realizację dostaw paliw do zbiorników magazynowych wielu klientów. Należy jednak pamiętać o tym, że handel paliwowy w Polsce jest regulowany pewnymi ustawami prawnymi. Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu, w którym przedstawiamy, jakie regulacje prawne obowiązują firmy handlujące paliwem na terenie Polski. Życzymy udanej lektury.

Jakie wymagania i uprawnienia należy spełnić, aby móc handlować paliwem w Polsce?

Podstawowym wymogiem, który należy spełnić, aby móc legalnie handlować paliwem w Polsce jest uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek w urzędzie gminy. Kolejnym wymogiem jest posiadanie koncesji na OPC na krajowy obrót paliwami ciekłymi. Można ją uzyskać w Urzędzie Regulacji Energetyki w formie decyzji. Ponadto należy mieć pozwolenia na magazynowanie paliw, a osoby prowadzące działalność związaną z hurtową sprzedażą paliw na terenie Polski muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i jakości paliw. Istotne są też niezbędne kwalifikacje i certyfikaty, które pozwalają na realizację usług prezentowanych w ofercie handlowej.

Jakie inne regulacje prawne obowiązują firmy handlujące paliwem na terenie Polski?

Handel paliwowy w Polsce podlega regulacjom prawa krajowego i unijnego. Najważniejszymi aktami prawnymi, które dotyczą obrotu paliwami ciekłymi, są między innymi:

  • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
  • ustawa o opłatach paliwowych,
  • ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wyżej wymienione akty prawne określają zasady prowadzenia działalności gospodarczej związanej z handlem paliwowym, a także przedstawiają normy dotyczące magazynowaniem i przewożeniem paliw ciekłych.