Współpraca z firmą Strabag

Współpraca z firmą Strabag

Od początku III kwartału realizujemy dostawy oleju napędowego dla firmy Strabag, która jest generalnym wykonawcą obwodnicy Kędzierzyna – Koźla. Kontrakt jest przewidziany na 2 lata.

Współpraca z firmą Strabag